Produkt beskrivning

PoJ/Patient och Journal �r utformat f�r psykoterapeutisk v�rd och st�djer verksamheten med funktioner f�r patientadministration, tidbokning patient/behandlare/tolk, v�ntelistor, remisshantering, journalhantering, faktureringsunderlag och verksamhetsuppf�ljning (antal bes�k/behandlingar av olika slag, nedlagd tid p� interna/externa aktiviteter av olika slag etc).

bullet

Systemet har avancerade integrerade funktioner f�r sekretess- och beh�righet f�r att f�rhindra obeh�rig �tkomst av lagrad information.

bullet

Systemet f�ljer helt windowsstandard och �r enkelt att l�ra och hantera s�v�l i sm� som stora,  komplexa verksamheter.

bullet

Systemet baseras p� Microsoft komponenter och �r helt integrerat med MS/Office Excel och Word.   

Priser i SEK

 

 Antal klienter (=arbetsstationer)

 

1-5

6-20

21-99

100-

Serverprogram inklusive installation, utbildning

32 000

48 000

120 000

Beg�r offert

Option p� support, kostnad per klient och �r.

3 200

3 000

2 800

Beg�r offert

 V�ra priser exkluderar moms och baseras p� att v�rt jobb utf�rs i Stockholmsregionen.

Leveranstid

Programvara fr�n eSoft Patterns kan levereras inom en till tv� veckor efter er best�llning.

Kundreferens

Kris och Traumacentrum

Cirka 15 behandlare/l�karsekreterare anv�nder dagligen PoJ.

1 server med MS Windows 2000+SQL-server 2000 samt  program objekt.

Klienter k�rs under MS Windows XP and office XP

PoJ kr�ver

bullet

En server konfigurerad med MS NT eller Windows2000 + MS SQL-server 2000.

bullet

Klienter konfigurerade med MS NT, Windows2000 eller XP + MS Office.

bullet

F�r en enmans klinik kr�vs endast 1 dator som fungerar b�de som klient och server.

Kontakta eSoft Patterns f�r era fr�gor:

Contact us: Mikael Persson