Text Box: Tommy Paanola

Tommy har lätt för att arbeta i grupp och smälter lätt in i olika projekt. Han har arbetat med IT sedan 1990 och hunnit skaffa sig en bred kompetensbas. Tommy är en mycket duktig utvecklare med förmåga 
att fånga upp och förstå beställarens behov.

 

 

Allmänt

 

Teoretisk bakgrund

Född:

1968

Utbildning:

Systemvetenskap, 120p

IT-erfarenhet sedan:

1990

 

Övriga kurser 60 p

Språk:

Svenska, Finska

 

 

 

Engelska

Kurser/certifieringar:

dotNET Developing .NET Web Applications, MCP (Microsoft Certified Professional), Rational Rose/OOAD, Visual Basic, Datasäkerhet, Windows Architecture for Developers, SQL Windows, Lotus Notes, MS Access, Passport IntRprise, Ledarskap, Systemanalys och tillämpad systemteori.

Email:

Tel:

Fax:

08-462 3072

08-462 3090

 

 

 

 

 

Verksamhetserfarenhet

Statligt/Offentlig/Fackligt

Ärendehantering, medlemsregister, dokumenthantering

Bank/Finans

Banksystem, hantering av lånansökningar

Försäkring

Skadesystem(Fordon)

Administration

Bokningssystem, Order lager inköp, E-shop

 

IT-erfarenhet

Inriktning

Programmering, systemering, datamodellering, projektledning och prototyping

Miljö

PC client/server, Mac

Metoder

RUP, IU-metoden

Verktyg

Visual Studio.Net, ASP.Net, Visual Basic.Net, ASP, Rational Rose, Visual Basic, MTS, Office-integration, Crystal Reports, ERwin, PassPort IntRprise, SQL-Windows/Centura, MS Access, Oracle, SQL Server

 

 

 

Uppdrag

 

 

KCDA(USA) 2004

Utveckling av överföring och inläsning från och mot ett amerikanskt OLFI system. Windows service utvecklat med Visual Studio .Net(Visual Basic.Net) för export av orderuppgifter. Lagrade procedurer i SQL Server.

 

 

EM-tips 2004

Webbprojekt utvecklat med Visual Studio .Net/ASP.Net

 

 

ISI – Omkostnadsinköp 2003-2004

Webbaserad handelsplats för rollerna inköpsansvarig, beställare och attestansvarig i flera olika nivåer med koppling till ekonomisystemet Jeeves. Microsoft dotNet plattform med SQL-Server. Export och Import av data mellan ekonomisystemet Jeeves databas och lokal databas bl a uppdatering av prislista.

 

 

Lo-Tco Rättskydd, Fora, JämO 2002-2004

Migrering av systemet ParagraphPro från Oracle till SQL Server 2000. Databaskonvertering, modellering, VB 6.0, COM +, MS Office

 

 

Kundkraft 2003-2004

Utskrift av kundfakturor som pdf-filer. XML-fil som datakälla och Crystal Reports 10 som utskrifthanterare. Batchfunktion som läser XML-filen och sparar fakturan som en fil skriven i .Net. 

 

 

SUSAB-TENNANT 2001-2004

Skadehanteringssystem för fordonsförsäkring. Mentor och utvecklare i VB. Databas SQL-Server. Modellering i Rational Rose, användningsfall enligt RUP. Wordintegration.

 

 

Lo-Tco Rättskydd 1999-2004

Import och export av fakturerings, order och kunddata mellan ekonomisystemet Visma och ärendehanteringsystemet ParagraphPro m h a textfiler och direkt dataåtkomst (SQL Server). Ekonomirapporter från Visma via länkad server i MS Access.

 

 

Skandia Banken 2003

Förvaltning och vidareutveckling av Skandiabankens banksystem SQL Windows/Centura Utveckling av Objekt (DLL, OCX) i Visual Basic för bl a utskrifter.

 

 

VM-tips 2002

Webbprojekt utvecklat med Visual Studio .Net

 

 

SAO 2000-2001

Ärendesystem och medlemsregister åt arbetsgivarorganisation. Webbgränssnitt utvecklat med HTML, ASP och Javascript. MTS-objekt utvecklade i VB. Databas SQL-Server

 

 

EM-tips 2000

Webbprojekt utvecklat med ASP-sidor och databas-kopplingar.

 

 

Folktandvården 2000-2004

Utveckling av ekonomi-åtgärder som lagrade procedurer i SQL-Server 7 & MTS-komponenter i VB med stöd av Rational Rose. Import av faktureringsunderlag från Sybase databas till SQL-Server databas m h a lagrade procedurer och åtgärder utvecklade i  VB 6.0. Diverse Crystal Reports rapporter via lagrade procedurer.

 

 

RSV 2000

Vidareutveckling av system för att hantera jämkningar, Eken-jmk(VB).

 

 

Bostad Stockholm 2000-2002

Word-Server(Active-X), VB-komponent för lagring av Word-dokument i Oracle.

 

 

JämO, LO-TCO Rättsskydd, LO, SAF 1998-2003

Projektledare för ärendehanteringssystem(produkt) med lokala anpassningar. Utvecklat med VB 6.0, MTS, ORACLE, Officeintegration, Eastman Image.

 

 

Skandia Banken

1995-1999

Konvertering av Skandiabankens banksystem från SQL Windows(16bit) till Centura(32bit). Vidareutveckling. Utveckling av Objekt (DLL, OCX) i Visual Basic.

 

 

LO - Rättsskydd

1995-1998

Ärendehanteringssystem utvecklat i Visual Basic integrerat med Lotus Notes samt Word 6.0. Databas ORACLE. Modellering, programmering, utbildning, dokumentering, datakonvertering.

 

 

Telia InfoMedia

1995-1998

Hemlotto. Talsvarssystem för  dygnet runt lottospel med återkommande resultat i Text-TV.

Utvecklat i SQL Windows. Databas SQL Base. Systemering, datamodellering, programmering.

 

 

JämO

1995-1998

Anpassning av ärendehanteringssystemet PargraphPro utvecklat i Visual Basic integrerat med Lotus Notes samt Word, Databas ORACLE. Projektledning, modellering, programmering, utbildning, dokumentering, installering, datakonvertering.

 

 

Bostad Stockholm

1995-1998

Rapporter utvecklade i  frågeverktyget QUEST. Systemadministrations-utbildning innehållande bl a relationsdatabaser. Användarutbildning i rapporter och frågeverktyget QUEST.

 

 

HTF

1995-1998

Dokument- och ärendehanteringssystem för hantering av A-Kasseärenden samt hantering av leverantörsfakturor med tillhörande kontering. Utvecklat i SQL Windows och integrerat med produkter från WANG. Programmering, modellering och systemering.

 

 

TV4 / Mix Megapol

1995-1999

Avancerad utveckling av system för distribution av regional reklam. Utvecklat i Centura 1.1.01.

 

 

CFB

1995-1998

Utveckling av medlems- och organisationsregister för åtkomst via Internet. Utvecklat i Passport IntRprise 1.1.

 

 

 

 

 

Tidigare anställningar

 

Policy Management AB
-1995

Dataansvarig för lokalt nätverk, samt drivande i att svenskanpassa ett amerikanskt hotell-bokningssystem.

ITERA ASA, 1996-1999 (LAN International, Diator)

Projektledning, databasmodellering och systemutveckling.