Konsultprofil

 

LB Consulting Group.

Stenkullavägen 54,

112 65 Stockholm.

Tel +46 (0)8 – 656 30 72

Cell: +46 (0)709  – 56 58 43

Email: lars.broden@esoftpatterns.com

 

 

 

Konsult:

Lars Broden

Roll:

Senior Konsult

Specialiseringsområden:

Projekt & Förändrings ledning, Affärsutveckling, Kravhanering, Projekt Estimeringar, Iterativa Processförbättringar & SOA, CMII

 

Översikt

Senior konsult med tung erfarenhet i en rad av IT-branschen ledande områden förvärvad under 20 talet verksamma år

Utomordentliga kommunikations och ledaregenskaps kvalifikationer avseende införande & hantering av storskaliga program, projekt, förändring & processhanterings initiativ.

Karriäröversikt

2006 -              Oberoende Konsult, Projektledarstöd/Mentor & Process Ingenjör för Sony Ericsson, Stockholm, Manchester, Beijing

2005 - 2006       Oberoende Konsult, Projektledning & Process implementatör för Lehman

                        Brothers/SPML, London

2003 - 2005       Oberoende Konsult, Process implementatör för Inland Revenue, Telford

2002 - 2003       Oberoende Konsult, Teknisk Projektledare/Affärsutvecklare för Barclays Bank,

                        Manchester

2000 - 2002       Europachef avseende strategiska konsulttjänster, Rational Software, Paris

1997 - 2000       Konsultchef & Projektledare, MSC Konsult, Stockholm

1995 - 1997       Utvecklingschef, PdT, Stockholm

1993 - 1995       Systemutvecklare, dB Optimizer, Stockholm

1989 - 1993       Gruppchef/Systemutvecklare, Siemens Elema, Stockholm, Erlangen

1985 - 1987       Systemutvecklare, Ecolab/Soilax, Stockholm

Specialistkunskap

Processförbättringar

11

Years

Affärs & System Utveckling

11

Years

Organisatorisk förändringshantering

12

Years

Modelleringsverktyg

8

Years

Utvecklingschef

12

Year  years

Projektledare

10

Years

Prince 2 & PROPS Projektledarmetoder

8

Years

Kunskapsöversikt

·         Discipliner & Tekniker: Projektledning– Riskhantering, Affärs & Systemutveckling, Ledarskaps och organisatorisk utveckling, projektestimering & analys, COCOMO II, Projektstyrning & produktivitetsmätningar

·         Process, Metoder, Standards: Rational Unified Process, SLCRAY, Prince 2 & PROPS, CMM, CMII

·         Verktyg & Applikationer: Borland Together, CaliberRM, StarTeam, Rational Rose Requisite -Pro, Rational Project Console, Clearcase, Clearquest, Rational Visual Modeller, Erwin, Microsoft Project, PMW

 

·         Brancsher: Telecom, Investment Banking, Offentlig Sektor Banking, Försäkring, Bygg, Equities & Derrivat, Automotive

 

 


Historik

Organisation

Datum

Ansvar & Uppdragsbeskrivning

Oberoende Konsult

Stockholm, Sverige

Manchester, England

Peking, Kina

2006 –

Senior Konsult , Sony Ericsson Mobile Division

Projektledarstöd/Mentor & Process-ingenjör HB107, nästa generation av Symbian-OS baserade ”smarta” mobiltelefoner. En av Skandinaviens största systemutvecklingsprojekt 2006/2007 med sikte på att utveckla en helt ny produktfamilj av mobiltelefoner till global försäljning Q4 2007.

Oberoende Konsult

London, England

2005 – 2006

Senior Konsult, Lehman Brothers/Southern Pacific Mortgage Limited

Huvud-projektledare & kravhanterings 

Mentor/Utbildare/Konsult för projektet ”Synergy - Electronic Data Platform”- Project.Införande av ny

Mjukvaruutvecklingsprocess & Servicess Oriented Architecture med hjälp av Borland verktyg på en .NET plattform.

Oberoende Konsult

Telford, Newcastle, London, England

2003 - 2005

Senior Konsult, Inland Revenue/Cap Gemini partnerships

Huvudprojektledare för Cap Gemini avseende förändrings & processinförande hos Inland Revenue. Ledning & leverans av strategiska konsulttjänster samt mentoring & utbildning för ”MPPC” & ”DotF” programmen.

Ledande Processingenjör för Construction Industry Scheme projektet (CIS) Pensions Simplifications Online (TPSS)

Oberoende Konsult

Manchester, England

2002 - 2003

Teknisk Projektledare/Affärsutvecklare, Barclays Bank.

Införande av iterativ systemutvecklingsprocess samt ny systemutvecklingsstrategi, innefattande mentoring samt utbildning av nyckelpersoner.

Rational Software

Paris, Frankrike

2000 - 2002

Europachef  Strategiska konsulttjänster, Paris.

Initiativ innefattande:

Storskaliga process implementationer hos Inland Revenue, England.

Projektutredningar och strategiutveckling hos IKEA, Sverige

Ledarskapsutvecklingsprogram avseende införande av Iterativa systemutvecklingsprocesser hos Ericsson, Stockholm.

Organisatoriska utredningar för Intershop,”.COM” business, Jena, Tyskland.

Implementation av Iterativa processer och Rational teknologi hos PostGirot, Stockholm.

MSC Konsult

Stockholm, Sverige

1997 - 2000

Konsultchef, Konsult

Skandia IT – Stockholm, Sverige Projektledarstöd och  Databas-arkitekt avseende SQL Server utvecklat tidrapporteringssystem, med hjälp av RUP processen, Rational Rose, Requisite Pro and Visual Basic.

Akademiska Studier & Arbetsrelaterad fortbildning

·         Strategiskt Ledarskap hos IFL – Institutet för Företagsledarutveckling

·         MSc Systemvetenskap, Östersund & Uppsala

Certifieringar & Andra kvalifikationer

·         Certifikat - IBM Rational Utbildare.

·         Certifikat - IBM Rational Konsult.

·         Certifikat - Administrativ Rationalisering